Ponad 25 lat doświadczenia w kontroli klimatu w pomieszczeniach. 

Pomiar wilgotności metodą CM

Pomiar wilgotności metodą CM

Pomiar CM – pomiar wilgotności wagowej. Co to jest i dlaczego jest ważne?

Jedną z ważniejszych rzeczy, na jaką należy zwrócić uwagę przy wykonaniu nawierzchni podłogowych takich jak panele, parkiety czy wykładziny, jest sprawdzenie wilgotności powierzchni, na której te nawierzchnie będą montowane. Pomiar wilgotności metodą CM, inaczej zwaną metodą karbidową, jest jedną z najpopularniejszych metod w tej kategorii.

Jak wybrać miejsce do pomiaru CM?

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do pomiaru wilgotności metodą CM, jest znalezienie najbardziej wilgotnego obszaru podłoża. Do tego celu najlepiej zastosować miernik wilgotności posadzki CM, który może być elektronicznym czujnikiem wilgoci lub kamerą termowizyjną. Te urządzenia wskażą nam najbardziej wilgotne miejsce na posadzce.

Miernik-wilgotnosci-wagowej

Miernik- wilgotności wagowej CM

Procedura pobrania próbki dla badania CM

W celu pobrania próbki dla badania CM, należy w najbardziej wilgotnym miejscu jastrychu, wykuć niewielki otwór o średnicy około 2-3 cm. Następnie konieczne jest usunięcie wierzchniej warstwy posadzki i pobranie próbki z dolnej warstwy jastrychu. Pobraną próbkę należy umieścić w miseczce rozdrabniającej, rozkruszyć ją młotkiem na drobne kawałki i odważyć odpowiednią gramaturę (zależną od szacowanego zawilgocenia jastrychu).

Pomiar CM – jak wykonać pomiary?

Odmierzoną próbkę wsypuje się do metalowego pojemnika, w którym umieszcza się metalowe kulki oraz ampułkę karbidu, a następnie szczelnie ją zamyka. Podczas pomiarów metodą CM należy postępować szybko i uważnie, aby nie spowodować zmiany wilgotności pobranego materiału. Urządzenia do osuszania pomieszczeń nie są w tym przypadku potrzebne.

Ostrzeżenia i wskazówki

W żadnym wypadku nie wolno do wykuwania używać mechanicznych urządzeń, ponieważ wytwarzają dużą ilość ciepła, co może spowodować odparowanie części wilgoci z materiału. Wszystkie prace należy wykonać w rękawicach, do kucia stosować młotek i przecinak, a próbki do pomiarów CM pobierać metalową łyżeczką.

Korekta pomiaru w zależności od temperatury

Czynnikiem, jaki należy uwzględnić, jest temperatura otoczenia, w którym będzie dokonywany pomiar wilgotności metodą CM. Do tego celu należy wykorzystać tabelę przeliczeniową bazującą na temperaturze referencyjnej, która wynosi 20 stopni Celsjusza. Jeżeli pomiar wykonywany będzie w innej temperaturze, wtedy należy zastosować współczynnik korekty.

Odczytanie wyników pomiaru CM

Po umieszczeniu pobranego materiału, przez 2-3 minuty należy potrząsać butlą, aby metalowe kulki stłukły szklaną ampułkę z karbidem. Powstały wtedy gaz (acetylen) powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku. Im większa zawartość wody w pobranym materiale, tym ciśnienie jest większe. Czynność potrząsania butli należy powtórzyć po około 3-4 minutach od zamknięcia metalowego pojemnika. Po około 20 minutach dokonujemy odczytu na manometrze oraz za pomocą tabeli odczytujemy wilgotność masową materiału.

Skuteczność pomiaru wilgotności metodą CM

Pomiar wilgotności metodą CM jest jednym z najbardziej precyzyjnych i niezawodnych sposobów oceny wilgotności w różnych materiałach. Ta metoda jest szeroko stosowana w branży budowlanej, zwłaszcza przed instalacją nawierzchni podłogowych, takich jak panele, parkiety czy wykładziny.

Jednym z głównych atutów metody CM jest jej zdolność do dokładnego pomiaru wilgotności w głębokich warstwach materiału, a nie tylko na powierzchni. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z nadmierną wilgotnością, które mogą prowadzić do deformacji, pękania czy nawet pleśni.

Warto również podkreślić, że metoda CM jest stosunkowo prosta w użyciu i nie wymaga zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego. Oznacza to, że może być ona stosowana nie tylko przez specjalistów, ale również przez osoby z mniejszym doświadczeniem w tej dziedzinie, co czyni ją dostępną i praktyczną.