Ponad 25 lat doświadczenia w kontroli klimatu w pomieszczeniach. 

Diagnostyka wilgotnościowa

Pomiar wilgotności budynku polega na określeniu zawartości wilgoci w powietrzu oraz w materiałach budowlanych. Wilgotność powietrza jest określana jako względna wilgotność, czyli stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej w powietrzu do maksymalnej możliwej zawartości tej pary przy danej temperaturze. Diagnostyka wilgotnościowa może być przeprowadzona za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych, takich jak higrometry lub termohigrometry, które pozwalają na określenie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Ponadto istnieją specjalne urządzenia do diagnostyki wilgoci materiałów budowlanych, takie jak mierniki wilgotności, które pozwalają na określenie poziomu wilgotności w ścianach, stropach, podłogach i innych elementach konstrukcyjnych budynku. Identyfikacja przyczyn wilgoci w budynku jest bardzo ważna, ponieważ nadmierna wilgotność może prowadzić do rozwoju pleśni, grzybów, a także problemów związanych z kondensacją i rozprzestrzenianiem się wilgoci w strukturze budynku. Nadmierna wilgotność w powietrzu może również prowadzić do pogorszenia jakości powietrza w pomieszczeniach, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Dlatego diagnostyka wilgotnościowa w budynkach jest ważnym elementem utrzymania zdrowych i bezpiecznych warunków życia oraz pracy.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę usług związanych z pomiarami oraz diagnostyką zawilgoconych konstrukcji, a w razie potrzeby oferujemy także usługi z zakresu osuszania budynków.

Diagnostyka zawilgocenia

Pomiar wilgotności metodą CM polega na wykorzystaniu zjawiska pojemności elektrycznej materiału do określenia zawartości wody w nim zawartej. W praktyce, w celu pomiaru wilgotności za pomocą tej metody, do materiału wprowadza się elektrody, które tworzą kondensator. Materiał pełni w tym przypadku rolę dielektryka, a wilgotność wpływa na pojemność kondensatora. Im większa zawartość wody w materiale, tym większa pojemność kondensatora i tym wyższa wartość pomiaru wilgotności. Metoda ta jest często stosowana m.in w budownictwie, gdzie wilgotność materiałów budowlanych może mieć duże znaczenie dla jakości i trwałości konstrukcji.

Badania termowizyjne budynku służą do wykrywania nieszczelności termicznych, czyli miejsc, w których ciepło ucieka z budynku lub gdzie występują mostki termiczne. Dzięki takim badaniom można zidentyfikować problemy z izolacją cieplną budynku i określić, gdzie należy podjąć działania naprawcze w celu poprawy efektywności energetycznej budynku. Termowizja polega na rejestrowaniu promieniowania podczerwonego emitowanego przez badany obiekt, co umożliwia uzyskanie obrazu termicznego. Dzięki temu można zobaczyć, gdzie w budynku następuje straty ciepła oraz jakie są różnice temperatur między poszczególnymi obszarami. Badania termowizyjne mogą być wykonywane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, a ich wyniki pozwalają na wdrożenie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie kosztów
ogrzewania.

Lokalizacja wycieków wody w budynkach może być czasem trudnym zadaniem. Zdarza się, że wykorzystujemy kilka metod jednocześnie by móc jednoznacznie  zlokalizować wyciek. Poza standardowym badaniem wilgotności oraz badaniami termowizyjnymi dodatkowo stosujemy także inne nowoczesne technologie.

Wykrywanie wycieków znacznikami UV w instalacjach polega na dodaniu do instalacji wody specjalnych substancji o właściwościach fluorescencyjnych, tzw. znaczników UV, które są widoczne tylko w świetle ultrafioletowym. Metoda wykrywania wycieków znacznikami UV jest szybka i skuteczna, ponieważ umożliwia łatwe wykrycie miejsca wycieku i szybkie podjęcie działań naprawczych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ukrytych wycieków, które nie są widoczne gołym okiem lub są trudne do wykrycia za pomocą tradycyjnych metod.

Akustyczna metoda diagnostyki wilgoci to jedna z metod wykrywania wycieków w instalacjach wodnych. Polega na wykorzystaniu urządzenia, które rejestruje dźwięki generowane przez wodę wyciekającą z rury. Akustyczna metoda lokalizacji wycieków wody jest szybka i skuteczna, ponieważ pozwala na precyzyjne zlokalizowanie miejsca wycieku, co umożliwia szybką naprawę bez konieczności wykonywania wielu niszczeń. Metoda ta jest szczególnie przydatna w wykrywaniu wycieków w miejscach trudno dostępnych, takich jak rury ukryte w ścianach lub sufitach.

Wodorowa lokalizacja wycieku wody z instalacji polega na wprowadzeniu wodoru do instalacji wodnej, a następnie wykorzystaniu specjalnego urządzenia do diagnostyki wilgotnościowej. Metoda ta jest również przydatna w przypadku instalacji o dużej skali, takich jak instalacje przemysłowe lub wodociągi, gdzie lokalizacja wycieku może być trudna do zlokalizowania za pomocą innych metod.

Kluczowe zalety diagnostyki wilgotności ścian i posadzek

Pomiar wilgotności ścian i posadzek ma wiele zalet, które przekładają się na długoterminowe korzyści zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników budynków. Oto kilka z nich:

  • Zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów – nadmierna wilgotność jest jednym z głównych czynników sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów. Regularny pomiar wilgotności pozwala na wczesne wykrycie problemu i podjęcie działań zapobiegawczych.
  • Oszczędność energetyczna – wilgotne ściany i podłogi mogą znacząco wpływać na efektywność termiczną budynku. Poprzez monitorowanie wilgotności, można zidentyfikować i naprawić problematyczne obszary, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
  • Dłuższa żywotność materiałów budowlanych – nadmierna wilgotność może prowadzić do degradacji różnych materiałów budowlanych. Pomiar wilgotności pozwala na wczesne wykrycie i rozwiązanie problemu, co wydłuża żywotność budynku.
  • Komfort i zdrowie mieszkańców – stałe monitorowanie wilgotności może pomóc w utrzymaniu komfortowych i zdrowych warunków wewnątrz budynku. Zbyt wysoka lub zbyt niska wilgotność może wpływać negatywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.
  • Optymalizacja procesów remontowych – znając dokładny poziom wilgotności w różnych częściach budynku, można lepiej planować i przeprowadzać różne prace remontowe i budowlane.

Korzystanie z regularnych pomiarów wilgotności ścian i posadzek to inwestycja, która zwraca się na wielu poziomach, od komfortu i zdrowia mieszkańców, przez oszczędności energetyczne, aż po dłuższą żywotność samego budynku.