Ponad 25 lat doświadczenia w kontroli klimatu w pomieszczeniach. 

Automatyzacja w osuszaniu

Automatyzacja w osuszaniu z Drypol

Z każdym dniem nowoczesne technologie stają się coraz mocniej zakorzenione w naszym życiu. Różne urządzenia i innowacje technologiczne zmieniły nie tylko nasze życie, ale także podejście do biznesu i usługa. Innowacyjne rozwiązania znalazły zastosowanie również w systemach osuszania oraz zdalnej kontroli w zarządzaniu tymi procesami.

Najnowszym rozwiązaniem zaproponowanym przez firmę Corroventa jest system SuperVision który polega na monitorowaniu przebiegu procesu osuszania w czasie rzeczywistym. Przebieg osuszania można kontrolować zdalnie poprzez komputer tablet oraz telefon. Oznacza to oszczędność czasu, ponieważ można kontrolować jednocześnie kilka zleceń bez potrzeby podróżowania do klienta, aby sprawdzić pracę sprzętu. System ten współpracuje z osuszaczami cyfrowymi i pompami ciśnieniowymi serii ES służącymi do profesjonalnego osuszania budowli i napraw szkód powodowanych przez wodę

SuperVision składa się z bramki i bezprzewodowych gniazd czujników, do których można podłączyć czujniki temperatury i wilgotności względnej a także czujnik ekwiwalentu wilgotności względnej (WME). Instalacja sytemu nie wymaga dostępu do Internetu ani żadnych przygotowań oraz automatycznie zaczynają przesyłanie danych na serwer internetowy.

Działanie systemu SuperVision polega na gromadzeniu danych procesu osuszania z bramki GSM i czujników. Dane te są zapisywane na internetowym serwerze, do którego mamy wgląd w każdej chwili i możemy skontrolować przebieg procesu osuszania. Można zdalnie zmienić parametry pracującego urządzenia, uruchamiać je lub zatrzymać.  Wizualizacja danych ułatwia użytkownikowi odczyt na wykresach i ich szybką analizę.

System SuperVision umożliwia nam:

ZAPIS DANYCH

System zbiera dane z procesu osuszania poprzez bramkę GSM i kilka gniazd czujników. Czujniki używają̨ technologii MESH do wzajemnej komunikacji. Jeżeli dany czujnik straci kontakt z bramką, sąsiadujący czujnik może przekazać informację.

WIZUALIZACJA

Informacje z bramki GSM przechowywane na serwerze i zwizualizowane w przyjazny dla użytkownika sposób na komputerze, smartfonie lub tablecie. SuperVision umożliwia analizę danych na bieżąco jak również zmianę zdalnie trybów oraz wartości zadanych. Gdy zostanie uzyskany zadany poziom wilgotności lub temperatury, SuperVision wysyła powiadomienie na przypisanego e-mail. Gdy wartości zadane zostaną osiągnięte można zdalnie wyłączyć urządzenia.

MONITORING I KOTROLA

W przypadku zaniku zasilania lub innych błędów lub gdy system przechodzi w tryb offline wysyła do użytkownika informację. SuperVision umożliwia kilka poziomów dostępu użytkownika, od określonych danych projektu po całkowitą kontrolę nad projektem. W widoku statystyk, użytkownik może tworzyć wygodne wykresy i diagramy, oparte na danych z czujników. SuperVision również umożliwia tworzenie i eksportowanie własnych raportów dla firm ubezpieczeniowych.

Zalety i możliwości systemu:

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Dzięki zdalnemu monitorowaniu procesu osuszania, minimalizuje się potrzebę bezpośredniego kontrolowania urządzeń. Zdalna kontrola umożliwia technikowi analizę danych z dowolnego punktu w mieście bez konieczności dodatkowej podróży do miejsca prowadzenia prac.

PEŁNA KONTROLA

SuperVision to przyjazny dla użytkownika system, który umożliwia sterowanie nim zdalnie poprzez komputer, smartfon lub tableta oraz nadzór nad procesem osuszania z dowolnego miejsca na świecie. Łatwość użytkowania systemu zapewnienia pełną kontrolę nad procesem suszenia bez względu na to, czy osobą korzystającą z niego jest technik pracujący na co dzień z urządzeniami Corroventa, czy też agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu systemowi agencje ubezpieczeniowe mają większy wgląd w cały proces i mogą wykorzystać dane z systemu.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Kompatybilne urządzenia pracując z systemem SuperVision, zużywają mniej energii oraz umożliwia zakończenie procesu suszenia dokładnie we właściwym momencie. W ten sposób zyskuje się dłuższy cykl życia produktu oraz znacząco niższe zużycie energii. System SuperVision można używać z dowolnym produktem z serii ES Corroventa. W każdym układzie system SuperVision może sterować maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednej jednostki.

Zastosowanie systemu SuperVision niewątpliwie pozwala użytkownikowi
w pełni kontrolować proces osuszania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można jeszcze sprawniej i profesjonalnej podejść do tematyki zarządzania tymi procesami. Uzyskiwane dane umożliwiają analizę pracy sprzętu i zwiększenie efektywności ich działania oraz pozwala na kontrolę i optymalizację kosztów.

Automatyzacja w osuszaniu